A VERTISSEMENT.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.07.01 Nr52

Czas czytania: ok. 3 min.

lit Seussigne a Fhonimtr de prevenir Mrs. les Partus et les Tutt Uft qu 'i! s 'est afsocie avec Mile. Beąoil cotinue pai ses lalentt pom Ieaucaliwi de la jsiinesst. et qu'i! Jim conjoin ieijitn t avec ei!e et son J £JiO U*e tout et qui deptndra a eux puur perftctiuhiur son Instilut et repundre a tu i.onj3ti:i t , doti! on voudra burt les honor tu i Posin lt "żb.Juin i8 * 8

T ji mai!, sur la phce 1\20. 70.

DO .IE SIE NIE.

Podpisany ma hotior donosić W \V. Rodzicom i Opiekunom, że przyjął na wspołdozorczynę P annę He no i C n u n /\ :; talentów tdukacymych, i ze łożyć będzie wspólnie z nią i zioną wszelkie usiłowania, aby swoy iristyiut wydoskonalić i odpowiadać zaufaniu, którym /\0 udarować raczą. P o z n a ń dnia i6.

Czerwca 1818Ti i mai!, w rynku N10. 70. W pewnych dobrach szlacheckich 3 mile od Poznan,a potrzebnym itst nauczy cel do dawania li-kcyi w językach Niemieckim, Polskim, Fiancuzkim i Łacińskim, w omamu i rachowaniu, niernniey w muzyce. Dokładną wiadomość udzi. li Regisirator Re gencyi Berkhnlz w* pobocziiem zabudowaniu hotelu Wiedeńskiego. P o z n a ń dnia 20. Czerwca 1818I .

Uwiadomienie. Uwiadomią się PrzeŚw. Pubiczność, iż potrzebuiący Guwernera, któryby W Francujkim, Polskim, Niemieckun i muzyce inforniacyą mógł da uać, o tymże na Rybakach pod Nitm o. zainformnwać siq może. Rozmaite gatunki gładkich i wybiianych biletów wizytowych, z pozłota i bez niey, sa w Drukarni JJekera.

Doniesienie handlowi- Różnych win W ęgurskirh, Ryńskich, Burgońskich, Francuskich, Araku Jamayka i Degoa, porteru i piwa Angielskiego świeżt-go, także świeżo sprowadzonego naylepszego gatunku wina Szampańskiego, dostać moina u Stanisława Poselskiego w Poznaniu.

Doniesienie. Dwa nowego gustu piękney roboty i dobrego tonu mach oni owe Fortepian * odebrał w tych dniach z Wiednia Stanisław Powtlshi w Poznaniu.

Doniesienie. Wiedeńskie Fortepiiana i zegary sczególniey dobrych mistrzów sprowadzili

Doniesienie.

sprowadził

J.Horn et Freudenreich, w Poznaniu. Aufaiebkie węgle kamienne

I. II. Steffens, w rynku N ro 44.

L. Praeger ma honor donieść Szan. Publiczności nayuniieniey, iż magazyn ifgo w rynku pod Ni»-m 5 3. u Cukiernika Ktssler opatrzony iest doborem mebli z rozmaitego drzewa, a gdy mu obok zadowolnienia iego dobrego gustu naywięcey na szybkim ubyciu zależy, przeto ofiaruie kupuiącym w porównaniu innych cen magazsnowych lepszą i korzysmieyszą usługę; ma także kompletne Angielskie narzędzia na konie i siodła w umiarkowanych cenach.

J. L. P ł o c h zaleca się Wysokity Szlachcie i Szanownej Publiczności [twoim składem nowych mebli z przedniego i ordynaryinego drzewa fasonem Angielskim i Francuzkim fabryki Berliń»kiey, iako to: biorek, stolików do filiżanek, szafek narożnich, gotowalń, stolików do umywania, do szycia, sofów, dywanów, krzesełek, zwierściadeł mnieyszych i wielkich od 10 do 30 cali wysokich i t. d. Ponieważ mieysce w zwyczaynym iego magazynie w rynka Nro 57 iest za sczupłe, przeto od poniedziałku dostać także można mebli w pomieszkaniu iego Nro 100. Przyrzekaiąc skromne ceny, spodziewa się licznego odbytu.

Uwiadomienie. Krzyż honorowy Francuski, zastawiony 7 zł .pol. prze z Jozefa Bogdańskiego, znayduie się u mnie, i każdego czasu właściciel wykupić go może. Ma bydź nieiakiego Ka p i tana Kratewskiego.

P o z n a ń dnia 29. Czerwca ibi8»

D. Rogalski, Eineraer bramy Wrocławskie y.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.07.01 Nr52 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry