ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.07.25 Nr59

Czas czytania: ok. 2 min.

Uwiadomiamy ninieyszem wszystkich niewiadomych wierzycieli, osobliwie zaś następnych z aktów się okazuiących, a których miey· ce zamieszkania z tychże się nie okazuie i. Ur. Woytuclia Kos ińskiego , a. Ur. Jozefa PFUskiego, 3. Ur. J3zathoivskiego i 4. rodzeństwo Stiaus, li nad massa pozostałości niegdy Jana Suchenewskiego, częścią na żądanie Sukcessorove częścią na żądanie niektórych wierzycieli, proces likwidacyiny otworzonym został, i że do podziału między wierzy cieli żadne nienależą dobra, iak tylko gotowe z sprzedaży dóbr Tarnowa, Spławia i Wodzisk pochodzące pieniądze. - Tym kopcem wyznaczyliśmy termin na dzień »9. S i e rp n i a r. b. przed południem o lotey godzinie przed delegowanym W. Sędzią Ziemiańskim Brachvogel w rnityscu posiedzeń tuteyezego Sądu, i zapozywarny wszystkich tych, którzy do massy Jena tiuchorzewshtego iakowe mieć mniemaią pretensye, aby się na wyźey oznaczonym terminie osobiście, lub przez pełnomocników do tego prawnie upoważnionych % liczby toteyszyeh Adwokatów UUr. Wilptrt, Pogndzinskiego, Kositkiego iSobeskiego obraćsię lnianych stawili, pretensye swe należycie podali i rzetelność tychże udowodnili. Wprzeciwnym bowiem razie z wszelkienii do wzwyż wyrażonego maiątku mianerni pretensyami preiludowani i wieczne im nakazane będzie milczenie, i nigdy ani do nabywcy dóbr Tarnowa, Spławia i Wodzisk, ani też do pieniędzy aa dobra te do depozytu złożonych, żatlney nadal rościć niebędą mogli pretensyi. G a i c z n o dnia u. Kwietnia i8*bKrólemfko- Pruski Sąd Ziemiański.

J>o przsdania. Kamienica niedokończona przy ulicy Berlińskiey N ro. 5182. koło teatru, iest z wolney ręki do sprzedania. O warunkach sprzedaży dowiedzieć się można u Właścicielki na ulicy Wronieckiey Nro. 31r.

Średnie ceny zboża w Wroclawiu dnia 1%. Lipca 18*8 w nominalney monecie: Pszenica 6 talio c, troiak. Zyto 4 talio 11 troiak.

J ęcunień 3 tal. - troiak. Owies 2 tal. 25 troiak.

Cena zboia w Elblągu W miesiqcu Czerwcu 1818.

Korzec żyta I tał. 58 gr. 9 fen.

I tal. 19 gr. 4J fen.

Jęczmienia

NOWE DZIEŁA MUZYCZNE V drukami De Jura i Kompanii.

F i e l d J. - 3 Romances p. le Pforte 12 dgr.

Speed the Plough, Rcndo dito 6 dgr.

Since then i'm doojnd Air aTec Variation» dito. .8 dgr.

PoloMoise di to .6 dgr.

Mayseder - Grosse Sonate concertirend flir Piaiio-Forte Hnd Violin 1 tai. b dgr.

S t e i b e l t C o s a q li e, R o ndc ali p. l e Pf orte · .8 dgr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1818.07.25 Nr59 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry