GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.05.22 Nr41

Czas czytania: ok. 2 min.

POZNANSKIEGO

Nro. 4 1 .

w Sobotę dnia 22. Maia 1819.

OBWIESCZENIE.

iLjapowiedziane w Obwiesczenra moiein z dnia 7. Grudnia 1816 (Dziennik Urzędowy pro igió Nro. 29. stron. 6«f i Nuniera 99, 100, loi tbydwóch gazet Poznańskich) usiłowanie: skojarzenia z Rządem Królestwa Polskiego układu względem dogodnego oduczenia parafii granica przedzielonych, i zostawienia aź do owey chwili rzeczy w dawnym stanie, nie odi.iosło pożądanego skutku. Rząd Królestwa Polskiego nieuchytii zakazów swoich, które według wspomnionego rooiego Obwiesczenia wydał był we względzie wszelkich naleźyiosci w pieinędzach lub w zbożu ze strony mieszkańców tau.ecz.nych na rzecz Duchowieństwa i Kościołów (ureyszych. Rj«d owsiem ten na moie w tćy mierze nalega! ie oświadczył mi: iź przy owych zakazach pozostać się musi, i źe zamiar 1. go do tego dąży, ażeby Duchowieństwo Krokstwa Polskiego, za stratę w wypłatach i należnościach in natura wszelk.ego rodzaiu w Wieikićrn XigAtwie Poznańskiem ponoszoną, wynagrodzić z funduszów, tutejszemu Duchowieństwu w Królestwie Polskie'm wstrzymywanych. Środek ten wymaga nieodzownie zachowania podobnev ściśłey wzaiemności we wzgljdzie; · wszelkich należności, do których mieszkance tuteysi na rz-jcz Kościołów 1 Duchownych KroJestrja Polskiego obowiązani byli, a ktorycl* uisczame zakazałem był tymczasowo w Obwiesczeniu zdn. 7. Grudnia l8l6,rTym końcem przesłałem w dniu dzisieyszym Królewskim Regencyiom w Poznaniu i HyJgosczy wykazy zobopólnych strat tuteyszego i Polskiego Duchowitmtwa, z wtzwaniem: ażeby ws-zelkie w Obwodach swoich dawwey Duchowieństwu i Kościołom Królestwa Polskiego służące fundusze zaięły, oddzielne z nich rachunki utrzymywać kazały 1 takowe w swoim czasie na wynagrodzenia naszego Duchowieństwa uźyly. Mieszkańca W. Xigstwa Poznańskiego, którzy dawniey byli w obowiązku uisczania prowizyi od kapitałów, dziesięcin, kompozyt, mesznego lub innych należności Duchowieństwu i Kościołom

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.05.22 Nr41 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry