KROXIK.\ :\IL\ST.\ POZXASL\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Gęśl moja w słol1cU zlocoua Rozwieje chyżo te chmury, Rtóremiś, duchu 7.uiszczenia.

Błl;'kitne powlókl niebiosy! Piell moja pełna natchnienia Spada na świat perlą rosy, Co trumienne nawet wielice, Senliwych smutne wezglowie, \V kraśne przystraja rumie11ceL.. \V pieśni mej słowo po słowie Czarodziejskiej pełne siły, I{tóra odmłodzi - mogił-!.... p i e ś i1: (Zwr. 1-3 u Bern" następują 3 dalsze): "l\!oja źrenica to lustro przezrocze, \V którem niebieskie odbito lazury, Dziś nad zimnemi jeziorami kroczę.

A żar jej kształtne obudza wód córy".

"z ust ich będziecie znów ssali słodycze, A w ich objęciach śnić rajskie obrazy, .Ta wam świeżością okraszę oblicze I dam wam życie bez skazy -- bez skazy".

,,\V stai1cie uśpieni berłem niszczyciela, Ożywcie w sercach młodziel1czą nadzieję, Bo oto przyszla godzina wesela, Bo oto szczęście znów do was się śm.ieje!"

Tyle pozostało fragmentów dotąd niepubliko\vanych z zbiorku X. biskupa L:lUbitza. Dodaję przegląd wierszy i najważniejsze warjanty tekstu. (Skróty: D = Dzieła lJOetyckie wydane przez Denlackiego, K = Dzieła wydane przez Kołaczkowskiego, B = Brzeska, R = ręlwpis zachowany przez X. bisk. Laubitza; z\\Totki oznaczonO' liczbami rzymI'kiemi, wiprsze arabskiemi).

1. świt wiosny. D I, II, B III, n' - '2. \Yestchnienie. D 1-4, B 5-8.

\V w. 3 "A nowe we mnie", jak B. - 3. Dumka. Pamiątce zmarłego brata. D lG w., całość. Bez podziału na zwrotki, jak D. 4. \Vieczór nad Gopłem. D cały sonet. \V IVl "To uczucie", jak B, lecz "Te uczucia" w D słuszne.

'266

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry