GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.28 Nr25

Czas czytania: ok. 2 min.

Wielkiego

Xiestwap O Z N A N S K I E G O.

Nakładem Drukami N ad worney W. D e c ker a i spółki, -. Redaktort Assessor R a a b s ki.

Nr O» 2 $ .

w Srodę dnia 28. Marca 1821.

WIADOMOŚCI

KRAIOWE.

Z Berlina dnia 24. Marca.

MsjoT M e y e r i n k przyiechał tu gońcem z Rzymu» Król. Francuzki Sekretarz legacy! WiceHrabia de Flavigny, wyiechał do Paryż a, a Ces. Rossy ieki strzelec polowy J akowltif, gońcem do Petersburga.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

A u s t 2 Y a.

Nathwyczayny dodatek do gazety Wiedeńskiey z dnia 17. m, b. zawis ra następuiące Wiadomości od woyska.

Główna Kwatera Rieti dnia 8, Marca i"82i.

Naczelny wóda C. K. woyska AueUyackie$0 we .Wło&zecb; tieneiai iazdv uz«a

F r i m o n t, otrzyma! odezwę Króla oboiey Sycylii do Ludów Jego, i kazał ią rozrzuci» w Prowincyach Królestwa. Co tylko rnaiac przeyść grauice Neapolitańskie, postanowił wstrzymać nieco swe poruszenia, ażeby; Poddani Króla mieli czas, powziąść Wolę iego. Oddziały woyska naszego złączone były od dni kilku między Fol i Ano i Terni. Straż przednia stała pod rozkazami Feldmarszałka Porucznika Hrabi Wall m o d en w Ri e t i. Dywizya Feldmarszałka Porucznika Barona Stu tteA-h eiaa zakrywała R z y m w po zycyi T i v o l i . Dnia 4. m. b. udzielono odezwę Króla, i" drugą naczelnego Generała, do Neapolitańczytów, naybliźszemu naszym woyska N eapolitańskiemu i rozesłano ie w prowincje. W przekonaniu o wierności znacznej wie,jkfgęte Ł«dH Wea£oliuńsii«go; p»aolc tila

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.28 Nr25 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry