GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.23 Nr41

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielkiego

Xiestwap O Z N A N S K I E G O.

N akładem Drukarni N adworney W Deckeizi cpółki« - Redaktorr Assessor R a a b s K i.

Nro. 41 , W Srodę dnia 23. Maia 1821.

OBWIESCZENIE

URZĘDOWE.

(jfdy przedsięwzięte stosownie do Ustawy Królewskiey z dnia 4. Kwietnia 1818.

uregulowanie Hypoteki dóbr dawniey forum exemptum rnaiącycb (dóbr szlacheckich) w Departamencie Bydgoskim lezących, co do większey ich części* iu£ iest ukończonem, przeto Kommissya Hypoteczna w Bydgosczy stosownie do Reskryptu N aczelnika Sprawiedliwości z dnia 4. b. m., rozwiązana będzie z dniem ostatnim tegoż miesiąca. Dalsze zaś czynności hypoteczne wspomnionych dóbr tycząc! się, załatwiać będzie od dnia 1. Czerwca r. b., Sąd Ziemiański w Bydgosczy, do którego więc Interessenci od tegoż dnia udaćłię winni. Poznań dnia i5. Maia 1821.

Prezes JNfaywyzszego Sądu Appellacyinego, Sch '6nermark.

WIADOM OŚCI KR AIOWE, Z Berlina dnia ij3 Maia.

N.Któł raczył, doi- 5. m. b Generałowi piethoty Hrabi 8,1 eis t No H e ad orf prze

J\

i Gec h li d e m u do stanu spoczvnkoWtgo'nerałowipifchory Hrabi Yorck Warttn,. b u r g * d a ć "}'''* Generałów Poinyth Marszaifeli " « .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.23 Nr41 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry