DONIESIENIE dla posiedzicidi dóbr i gorzelników. Dogadzaiąc częstym wezwaniom wypracowałem dziełko o pedztnia wódki, i przyłączyłem do niego dokładne opisane moicgo palarekiego apparatu (z 6. tablicami litografowanemi) , tudzież niektóre inne przedmioty tegoż procederu dotyczące; pismo to pod tytułem: Practise he Anleitung zum Brauntweinbrennen, dostać można u kupca i fabrykanta towarów miedzian) eh, Pana Al b r e c h t, na ulicy Al le Roffstraffe N ro. 3., u mego brata Kupca C G. P i s t o r i u s, K 6 n i g s g r a b e n N ro. 7.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.30 Nr52

Czas czytania: ok. 2 min.

W Berlinie, i u Sam. G. Schmaedicke i komp. w P o z n a n i u, za cenę, 3 Tal. grubą monetą. - Zamieyscowych upraszam, aby się zgłaszali z swemi zamówieniami w frankowanych listach do wymienicnych wyźey osób. J. H. L. Pistorius.

J. Haller 2 Berlina poleca sie Prześwietney Publiczności na nastaiacy iarmark S. Jański, 2 dobrym składem modney roboty mwelów, pereł, złotych i srebrnych towarów, przyrzekaiac przy ustanowionych iuź cenach, nayskorsze i nayrzetelnieysze usłużenie. Kupuie także iuwele i perły za naysłusznieysze ceny. Sklep iego W rynku Nro. 95.

Zamiana łub prztdai.

Wieś wpiękney i źyzney okolicy połoźona t znacznemi łąkami i pastwiskami, niemniej dostatecznym inwentarzem opatrzona, iest albo do zamienienia za wieś w tute-yszey położoną prowincyi, łub za słuszną cenę do przedania. Bliższą wiadomość powziąśc można na ulicy Szerokiey N ro. 109.' "UW lAD OMIENTE7" Donoszę Szanowney Publiczności, iż się zatrudniam z politurowaniemwszelkiemi gatunkami mebli, tak iż nabywaią postaci nowych, W i ' h e l m B e c ker na Garbarach N ro. 407.

Barany Hiszpańskie, iednoroczne i dwuletnie, scztgólnleyszego wzrostu i nayprzednieysz>go runa, są do sprzedania na Wilhelmowskiey ulicy pod liczbą 136., na przeciwko Poczty.

W domu In dycha przed Wroniecką bramą, sprzedawane będą dnia 2. Lipca 1821. drogą licytacyi, rożne meble mahoniowe iako to: szafy, kanapy, zwierciadła, i t. d. za zaraz nastąpić maiącą zapłatę w brzmiącym kurancie. II cytacya zaczyna się o godainie 10. zrana.

Wyieźdżaiącemu forszpanowi z domu JPani iiitkowski, zginęło źrebię klaczka kasztanowata brz odmiany, z tą tyl!;o oznaką, iż miało ohrążkę z sukna czerwonego płótnem onlynaryinym podszytą, przy ktorey wsiał mały dzwonubztk odwarty. Uprasza przeto niźey podpisany, aby źrebię to za przyzwoita nadgrodą w mieysci powyźey wspomnione do dnia 6. Lipca, a poźniey do Wąsowa odesłać raczył. P o z n a ń dnia 17, Czerwca l g n .

Fran. Leo Niedzielski.

Z świeżym Londyńskim Porterem w pięknym gatunku, równie iak nayiepszym Szczecińekiern piwem polecam się, toż samo winami Węgierskiemi, Francuzkiemi i Rtńskiemi w nay lepszych gatunkach i słusznych cenach. N ayłepszy szampan SilIery przedate po 2, T al.

Fr. Bielefeld.

Tak bardzo wziętey holIenNrskley tabaki można znowu dostać w nayiepszym gatunku u F r. E i e 1 e f e 1 d a.

U Markusa na Komenderyi w gościńcu, są do sprzedania krowy Żuławskie stuk 24. i 4. stadniki. Poznań dnia 29. Czerwca 1821,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.30 Nr52 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry