GAZ

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.22 Nr76

Czas czytania: ok. 1 min.

ETA

Wielkiego

(UlII BIII Xi a I OZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadworney W. - Decke ra i spółki. - Redaktor: Assessor Ra ab s ki.

Nro. y6 t - W Sobotę dnia 22. Września 1821.

o B W I E Względem przYstąpienia do

SCZENIE TowarzYstwa Zietriskiego

Kredytowego.

n a s z ł y wątpliwości, którego z przeznaczonych w obwiesczeniu moiem z dnia 16. Lipca r. b. w miesiącu Październiku dni, Jchmć Właściciele dóbr ziemskich, chcący przystąpić do Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego, podpisać mogą dokument maiący być N. Królowi do zatwierdzenia przełożonym. Dla usunienia wszelkich wątpliwości oświadczam ninieyszem: iż z ukontentowaniem każdego z wymienionych przezemnie dni, to iest: d. 5. 6. 8.9- i 10. Października w godzinach od 10. przedpołudniowey aź do godziny 1. pcpołudniowey, gotów iestem przyimować deklaracye względem przystąpienia i Icłimć Właścicelom dóbr ziemskich, którzy do związku przystąpią, przełożyć do podpisu dokument, to iest ogłoszony iuź drukiem Regulamin Towarzystwa Kredy-* towego dla W. Xiestwa Poznańskiego. Odwołuiąc się z resztą we wszystkie m do osnowy samegoź Regulaminu Kredytowego, oświadczam: 'n. deklaracye przystępu iuź dlatego samego koleynie poiedyńczo następować mogą, gdyż dopiero po ustanowieniu towarzystwa "'spoinę naradzenie się względem wykonania mieysce mieć może.

Pozrlań dnia 22. Września 1821.

Król, PruskiNaczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

v. Z t 2 D o n i di S p o s e t t i,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.22 Nr76 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry