WYKAZ

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.10.31 Nr87

Czas czytania: ok. 2 min.

· potrzeb rocznych innuturq nq żywność woysta praeter propter obrachowctnyc/i i i odzie Bydgowskiem i Toruniu

Chleb » Szmta Wymienienie bo che Owies. 1 ęczmień Siano. Słoma U WA GL mieysc garnizo - ne a6 S i<;cznu. tum. miti uia. 6 u Z Sztuk. W S. Mac. W S. M. W. S. Fiit. Cetr. Fnt. 'kop. sn, ) 7 wen. 1 7 szef. 5 1 mary owsa.

i 6 1148 cet. ggfn. siana Bydgoscz » 51 7 - - 225 60 zjpasy mniey )8 kóp słomy.

2 Toruń 45 3 8 - 73 I 55 87 20 (. wiecey , ostay tnie go bi w. żyta GruJ40 - owsa 18 c«t. siaua dnia 135 kóp 38 snop./ i S ar; l słomy, które .

L Inowrocław <957i 337 17 2 I 18 101 2535 45 347 30 v lednak »t' od ilości \ dosta13 w. is sz owsa 31 cet. siana wy iue l 2 kóp słomy są od4 Strzelno t. 2 45 40 .1 44 ciągnie ne« I żyta niepolrzeba · 8 w, owsa 5 Naklo . 369 .? 2 1 SO -543 45 373 2 1.

Chle b l boche 1 s zro ta Wymienienie ne K a6 O wies. Jęczmień l<;CZ- Siano. Slo ma UW AG I.

. .

m1eysc gam1zo Funt. m>enna. nu. c u Sztuk. S. Mac W S. Fm. Cet. Fnt. kop. W. W.S.M. sn.

6 Trzemeszno 48631 27 12 184 35 27 2 7 Gniezno . 1440 Ogół 182Ó2f 909 81 5! il20 -1- *8 10 A 6265 -J902138J

400 sześćfuntowych chlebów rachuie się według prawideł magazynowych na iedea wencpel żyta.

Poznań dnia iso Października 1831«

Król. Intendeniura-pi Atego Korpusu arissiL

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.10.31 Nr87 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry