GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.14 Nr65

Czas czytania: ok. 2 min.

Wielkiego

ZN

Xiestwa

I E G O.

Nakładem Drukarni N adworney W . D eck er a 1 spółki. - Redaktor: Assessor R a a b S Ki.

NiO.

65.

W Sro dę dnia 14. Sierpnia 18 22.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia 10. Sierpnia.

Dnia 6. tn. b. zraua o godzinie gtey wyie* thał N. Kroi imć z Poczda mu do Teplic. N. Kroi raszył G. Ros"'yiekietou rzeczywistemu Rjulzcy IIILtu B u ł h a k o w, dać order orła czerw »t.fgo i', kbssy, rzeczywistemu Radzcy Sta. u Ziilkowskiero Uj R dzcy etatowemu W ę y ra u< h, Rudzcy koI» ekitmu Steer i Radzcy et"'tow.mu, oraz Dyrektorowi poczty H i h n, ord tr orła czerwonego agiey klasu»", 51 R. dzcy na tl wur'" m u Jer m o - J e i' ff or<'er orła cztrwo.i-ego jctey klasey.

JO Xbię K»rt<<:l z p ństwa H a r d e n - b e r g 1 Xm;?a i *li k l er - M u e k t u , wyiechsli <<O M 1 gdeburt-a: i W Hrabta Goltz, TbV-MY Mi ist« r s t * u i g bidetowy, W. MarIzatek dworu, nadzwyizayny Poseł i pełnomocny "'Minister przy seymie związkowym, do Karlsbadu, a Ces. Rossyiejti GeneraiMajor Stre kaloff do Doberan.

Jego Królewiczoska Mość W. Xia£c Me» k l e ń b u r g - S t r e l i c wyi e e ha ł d o S t r e i i c f G e o e r a ł - M» jor i G e n e r a ł - Ad j u t a n t W i t z - l e b e n, i Tayny Radzca gabinetowy AN b r e c h t do T e p li c C. R6ssyiski strzelec polowy, Porucznik B e t o o u s e o w, przeiechał tędy iako goniec iFrtnkfortun.M. do Pcttrtburga, a Król. SarUyński goniec gabinetowy G u a s c o Z Turynu do Petersburga.

JW. B aro n S' h u c k m a nr" rz e c zywis t y tayny Minister spraw wewnętrznych, powrócił tu z U r c z 1; a.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.14 Nr65 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry