KI10:"JIKA :\IIASTA POZXAIAjest b. miły dzi\,ki staremu drzewostanowi rodzimemu. Pośród młodszych cennych są tam magnolje - :M. Yulan, tamaryszki, jodł) - \. concołor, A. Nordmanni, Picea albo, i P. orientałis, Pseurlotsuga Douglasi i Tsuga canad., oraz cypryśniki w kilku odmianach. Są w tym ogrodzie dwa pomniki; Moniuszki i Szopena. 3. Ogród parkowy p r z e d T e a t r e m \V i e l kim. - Założono go na 4,4 ha w 1902 r., zadrzewiono i ozdobiono stawem. Jest położony pomiQdzy zamkiem i Collegium Minus. Z przed teatru wiodą do parku szerokie stopnie kamienne, po któr)"ch schodzi iQ na brzeg dużego stawu foremnego, z silnym wodotryskiem. pośrodku, obwiedzionego piękną rabatą różaną, rzuconą na wielkim trawniku, który z ohu hoków zam)'kają 2 aleje platanów. Brzegi tego ogrodu z trzech stron są gęsto zasadzone skupinami drzew i krzewów, śród któl')'ch W)TÓŻllimy tu dobór roślin iglastych, mianowieie szereg gatunków i odmian parkow)Th jodł)-, sosn)" (jest tu Pinus cemhl'a i P. omorica) i świerków, jest też Pseudotsuga Douglasi. Park ten przylega do pięknej ulicy \Yjazdowej ,lecz widok z niej na ten ogród i na perspektywę piQknego gmachu teatralnego - zasłania gęsta, zwarta z domieszką iglastych zasadzona skupina. 4. P ark \V i l s o n a, do 1926 r. zwany "Ugrodem Botanicznym", choć takim nie był. Powstał na terenie szkółki drzew Tow. rpiększenia Miasta, w koilCU ubiegłego stulecia. Jest to piękn)" ogTód spacerowy na U,5 ha., dziś najpiękniejszy w Poznaniu. Znajduje się w zachodniej części miasta (Św. Łazarz) niedaleko od głównego dworca kolei Południowa większa część parku, ze stawem mocno zacieniona, przedstawia pięknie ugrupowany zbiór drzew i krzewów, o znacznej wartości dendrologicznej. Rzadsze drzewa są zgrupowan£' zwłaszcza w pohliżu głównego wejścia. S tu w piękn)"ch egzemplarzach - huk czerwono listny, lipa srebrna i amerykańska, kłęk - Cymnodadus canad., Magnolia Yułan, Pterocaria caucas., JungIans nigra, z igłastych Thuya gigantea, Pseudocyprysy, miłorząb - Cinkgo biloba. Dalej - jesion ca

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry