GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.04.10 Nr29

Czas czytania: ok. 1 min.

4R

Wielkiego

Xiestwa POZNANSKIEGOi - AUlmUl----a--HH--W H i

NaklademDrukarrbiNadworneyW.Oefcera i spółki, - Redaktor: AssessorRaabskf.

Nro. 29.

W Sobotę dnia 10. Kwietnia 1824.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia}. Kwietnia.

Przybyła tu z Neu-Strelitz Jey Królewiczoska Maść W. Xieina Mecklenburg-Strelitz. Dnia 6. Kwietnia.

N. Król. mianował Jego Królewiczoeka; Mość Xiaiccia Wilhelma Pruskiego, Generał- Majora, tymczasowo dowódzca, 3go korpusu armii, zostawuiąc Go przy dowództwie lezey dywizyi gwartłyt» Generał- Porucznik Baron T h i e l m a n n, mianowany Generałem iazdy; GenerałowiePoruczmcy Z a s t r o w J S t u t t e r h e i m Generałami piechoty; Generałowi« MajorowIe r Baron V a l e n t i n ! , Komrnendant w Głogowie, Wrangef, dowódzca JStey dywizyi, B o r c k e , dowódzca 4iey dywizyi, Lossau, Komrnendant w Grudziądzu, Generałami-Porucznikami; Półkownik Xia zę Kar o l Pruski, GenerałemMajorem. Także wielu innych Oficerów postąpiło na wyższe stopnie, JW. JX. Matby dotychczasowy Proboszcz Katedrałny Warmiński, obrany Biskupem Chełmińskim" po nadeyściu z Rzymu approbacyi, i zatwierdzeniu wyboru przez N. Pana, rozpocznie teraz sprawowa. nie swego urzędu Pasterskiego. Stolica Biskupia przeniesiona iest do P e l p l i n a .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.04.10 Nr29 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry