G

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.09 Nr46

Czas czytania: ok. 1 min.

AZiei kiegolęstwa

N S K I E G O.

Aa*

Nakładem, Drukarni Nadworney W. D ekera i spółki. · - Redaktorr Assessor Raabs ki.

Nro. Ą6.

W Srodę dnia g. Czerwca 1824.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Herlina dnia j. Czerwca.

- N. Król J mć. rSczył Proboszczem futeyS*ego kościoła katolickiego, r którym to urzędem potoczona y"'st d-istoyność Kanonika Wrocławskiego i Delegata Biskupiego, mianować dotychczasowego Radzcę Konsystorskiego H u b e r t A u e r w K o b l e n c . N. Kroi. J mć raczył dotychczaaowego Rirlscc Rł-gencyinego, Sz-unbelana Hrabię Voss, mianować r,;eczywi#tytn Radzc'" iegaeyinyrn i rfcferuiaxyrn w MitWsttryum spraw zagranicznych. "Ę. Kroi J mć raczył zaSZCZYCIC sza.rn.bełaństwem E d war d a Hrabi«? P li c k I e r. · · 'Przebyli tu: Cesarsko - Ro*8jiski r tayny Radzcs O u b r i l , njdzwyctfayny (Poseł I pełnomocny Minister przy Król. Hisapańaiinii

=5dworze, z orszakiem, z Petersburga; Mrjor i Adjutant skrzydłowy M a s s e w, gońcem Ł Ludwigslu&t, i Geearsko-Rossyiski strzelec polowy, Chorąiy D o b r o - wolski, gońcem z Królewca w Prusie c h. 1 uteyszostronny nsdzwyczayny Postł I pełnomocny Minister przy C Austry*ckim dworze, Xiazc H a t z f e l d , wyiechal dc* Erfu r t.

Król. Saski Generał-Porucznik, nadzwyczayny Poseł i pełnomocny Minister przy dworze tuteyszym, Waizdorff, przyiechał z D r e z n a, a Połkownik i skrzydłowy Adjutant N. Cesarza Rossyiekiego, Xią,£q Ł a b a n 0* Rostów, ze Szczecina,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.09 Nr46 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry