GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.19 Nr49

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielkiego

ZNAfiSKlEo.

Xiestwa

Nakładem Drukami N adworney W. D e k era i 'Jpółki, - Kedaktorr Assessor Ra ab ski.

Nro. 49»

W Sobotę dnia 19- Czerwca 1824.

WIADOMOŚCI KRAIOWE,

Z Berlina dnia ij. Czerwca.

N. Król raczył Generalnemu Pocztmistrzowi Ur. N a g l e r nadać predykat ExceIIencYJl. Przybyli tu: C Rossyiski Generał-Major K n e s z n i n z P e t e r s b u r g a, a Król. saski Generał- Major ił 1 i 62 y ńs ki z Drezdna»

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE»

NIEMCY* Z Ludwigslust d. 7. C%erwca" Wczoray odprawił się tu uroczysty chrzest nowonarodzooey Xiężnicaki, córki Jego Królewiczoskićy Mci W. Xiecia Następcy. Dnia poprzedzającego przybył tu Jego Króiewiczosła Mość Xiaze. Wilhelm Pruski, Całydwór w gaili i goście zebrali się o godzinie 4. z południa na zamku r gdzie o godzinie S<ey odprawił się akt chrztu w złotey sali wśród, gromu dział. Nowonarodzona Xiężniczka otrzymała imiona; Ludwika Marya Helena Augusta. Przytomni oycowie i mttli chrzestne: Jey Królewiezoska Mość dziedziczna W. Xięźna wdowa, Jego Królewiczoska MOST rządzący W. Xiążę, Jego Król. Mość Xiążę W i l h e l m Pruski, i Xiqzna M a r.y a. Po skończonym chrzcie Marszałkowie kraiowt mieli posłuchanie u naydostoynieyszey położnicy, którey złożyli naygłębsze życzenia wiernych Stanów. Na wieczór było powszechne zebranie i zabawy na pokojach J ey Królewiczoekiey Mci dziedziczney W. Xięźney wdowy, a potem wieczerza na 124 osób, którą się zakończyła uroczystość dnia tego, w którym pomyślne zdrowie do* Btoyney położnicy radość pomnażało.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1824.06.19 Nr49 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry