MISCELLANEA POSN-\IENSIA.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

I.

O m ę ż u, c o m i a ł p i ę ć ż o n, Z powodu większej śmiertelności w dawnych wiekach były kilkakrotne małżei1stwa na porządku dziennym. Sprzyjał temu również bardziej od naszego prymitywny światopogląd ówczesnych łudzi, twarde konieczności życiowe, a czasem nawet przepisy prawne, które wdzierały się w prywatne życie jednostek. Przy surowym ustroju cechm:\'ym dawnych miast należał niemal każdy mieszkaniec miasta do jakiegoś cechu i podlegał ściśle obowiązującym w nim statutom, a te normowały całe życie prywatne. Według tych przepisów każdy brat musiał się zwykłe w przeciągu jednego roku i sześciu. niedzieł od chwili przyjęcia do cechu ożenić, inaczej tracił swe prawa I'echowe; podobnie i wdowa po majstrze musiała zwykłe w rok po śmierci męża wyjść powtórnie za mąż za majtra. jeśli chciała utrzymać się przy warsztacie. Oczywiście, że takie przepisy wpływały wybitnie na wzmożenie się kilkakrotnych małżeństw. W przerobionych przeze mnie aktach m. Poznania, mniej więcej z łat 1655-1()fjO, spotkałem dwa wypadki cztero- wzgl. pięciokrotu)"ch małżeilstw. Oto \V dniu 24. marca 11;55 r. zatwierdza swój testament przed dełegowanymi ławnikami poznańskimi, którzy jawili się w jej drewnianym domu na No\\'ej Grobli, uczciwa .Marjanna Kneplewna, "corpore quamvis debilis mente tamen sana" ("chociaż słaba na ciele, na um)"śle jednak zdrowa"), która \V ciągu swego długiego zapewne życia zdążyła mieć czterech mężów z różnych zawodów: 1) l\'Iichała Ha(h:, kotlarza, 2) Jerzego N)"C7a, garbarza, 3) \Vawrzyilca Zomeroga, kupca i 4) Jakóba Hełdenfingera, kramarza wyrobów żelaznych ("ferriiustitor"); co przytem dziwniejsze, zdołała w:"zyst

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry