ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

"Ex lihris Hieronymi Trzci11ski in Żelazna .:\0 Domini WOłu (:smn. XI. 28) itd. Są też ksiżki z pieczątką: "Z duplikatów Bihljoteki X. X. Czartoryskich". Księgozhiór krasiłowski powstał zatem z książek pochodzenia hardzo rozmaitego. poczynając od hibljotek króla polskiego i hopodara wołoskiego, a koilCZąC na hihljotekach klasztornych i prywatnych szlacheckich, krajowych i zagranicznych. OIJecnie księgozbiór tell został rozhit)-. Trzon jego znajduje i(,' w Dihljotece Raczyńskich, mlliejsza CLŚĆ poszła do Luhlina. reszt!,' zatrzymała ofiarodawczyni oraz jej synowie Antoni w Przyb)'sła\du i \Yładysław w Raszewach.

Dl'. A n d r z e j Woj t k o w s k i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry