HH HKa BB 3a N aynowsze paryskie modne kapelusze i ezypki, prawdziwe chustki z tuli i blond, białe i kolorowe Marabuts, niemniey wszelkie inne gatunki pidr, chustki krepo, we, barege i szale, nayprzednieysze paryskie kwiaty, kształtne modne wstążki, iedwabne pończochy dla panów i dam, oraz wszelkie inne do etroiu damskiego należące artykuły, poleca C Jahn, przy ulicy Wodney Nr. 163. O

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.10.12 Nr82

Czas czytania: ok. 1 min.

Ceny zboża na Pruska ffilarg 1 wag w Poznaniu. Dnia 10. Paidzitmilta.

Tal. fen. de Tal. , fen.

gr. sgr. Pszenica x 1 7 6 Zyto 91 4 Jęczmień 15 16 Owies . 10 11 Taterka 17 6 20 Groch. . 25 27 & Ziemiaki 7 10 Siana cetnar a 110 ff.. » - 17 & - 50 Słomy kopa a 1200 ff. 1 so 2 25 la garniec 5 1 10i036

Ceny zboża w Berlinie dnia 6, Paźdz. 1825. Ł a d e m t Tal. <fu. fen. Tal. ś> .

Pszenica 1 18 9 t 1 6 Zyto 39 5 26 Jęczmień wielki 24 & 21 Jęczmień mały 23 9 20 Owies 19 5 I.? Groch I 7 bfen. % II 3 6 9

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 7. Października 1825«

Papiera- Gotowimi zna

Obligi długu państwa .. o po Ct Premie obligów długu państwa 9 A P - Obligi bankowe aź do włącznie «06 r lit. H. .. Zachodnio- Pruskie listy zastawne . . . . . . . Zachodnio- Pruskie listy zastawne niegdyś polskiego udzia lu Listy zastawne W, Xicstwa Poznańskiego. , , , Wschodmo- Piuskie . . , S*ląskie . . . . . . .

m pet

OA

95i 9*i

9%

Poznań dnia 11. Października i$2A Papierami. Gotowizna. Od »fł,.

Ku» obligów m r Poznania", 951 - 94 - 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.10.12 Nr82 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry