OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.11.26 Nr95

Czas czytania: ok. 1 min.

W terminie dnia i. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana, na probostwie w Tarnowie pod Bytyniern, różne rzeczy, mianowicie: srebro, meble, pościel, 81 sztuk owiec, circa 9 kamieni wełny i t. d. przez niźey wyrażonego, w drodze publiczney licytacji będą, przedane. Zapłata nastąpi natychmiast w pruskim brzmiącym kurancie, co się ninieyszym chęć maia - cym kupić, ogłasza.

Poznań dnia 25. Listopada 1825»

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, R li d e n b u r g, z zalecenia.

Przy ulicy Dominikańskiey Nr. 37f. w Poznaniu sa, do przedania 70 sztuk dobrych teraz dopiero wypróżnionych naczyń od spirytusu, trzymaiących od 36 do 150 garców, poczęści w drewniane, poczęści w żelazne obręcze opatrzonych.

Różnych gatunków drzew owocowych i innych dostać można w pomierney cenie u ogrodnika Piotrowicza w Kobylempolu.

ITOO

Całkiem świeżego salsesonu w nader pomierney cenie dostać możnaprzy ulicy Wodney Nr. 163 w sklepie sukiennym.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia Si. Lis/opada 1825.

Papiera- Gotowimi zną

Po Obligi długu państwa .. 8g1p t. 891 pCt. Premie obligów długu państwa 2041 Obligi bankowe aź do włącznie

Zachodnio- Pruskie listy zasta

Zachodnio- Pruskie listy zastawne niegdyś polskiego u

Listy zastawne W. Xiestwa Poznańskiego... .

Wschodnio- Pruskie 93 Szlaskie . . . . . . .

» o 4 *

Poznań dnia 2j. Listopada iSSPapierami. Gotowizna. 06 sta, Kurs obligów m. Poznania, #ł j s 1 - 90% - 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1825.11.26 Nr95 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry