. ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.02.28 Nr49

Czas czytania: ok. 3 min.

Dokumenta, na summy w księdze hipotecznej papierni w wsi Muchocinie powiecieMiędzychodzkim leżąeej, małżonkom Waberskim i Antoniemu Stankiewiczowi należącej, w rubryce I I I. N o, l, aż do g. włącznie zapisane jako to: l) kontrakt kupna z dnia 17. Grudnia igot. roku sądowne przyznanie Gwilhelma Ferdinanda Naukę z dnia u. Grudnia 1818. roku i cessya z dnia 6. Lipca 1820. na 500 Tal. na rztcz Fryderyki Albertyny zamężnej Eichbauin. a) Obligacya z dnia 13. Czerwca igoa. i sądowne przyznanie Wilhelma Ferdynanda Naukę z dnia 11. Grudnia jgig. roku na 396 Tal. wraz z cessyą z dnia 9, Stycznia 1804. roku na 200Tal. na rzecz byłej wdowy Protsch Maryanny Eichbauin zdornu Keim.

3) Obligacya zdnia 4. Lutego 1811. roku sądowne przyznanie z dnia 11. Grudnia 1818roku wraz z cessyą zdnia 6. Lipca t8 2 0. r. na 600 Tal- na rzecz Fryderyki Albertyny zamężnej Eichbaum. 4) Obligacya zdnia 22. Grudnia 1814. sądowne przyznanie z d. 11. Grudnia 1818. i cessya z dnia 6. Lipca 1820. na 600 Tal. na rzecz Albertyny Fryderyki zamężnej Eich. baum. 5) Instrument Notaryacki 51 dnia 29. Stycznia 1816. r. oświadczenie Henryka Eichbaum z dnia 1. Marca tegoż roku cessya z dnia 6. Lipca 1820. roku na 694 Tal, na rzecz Fryderyki Albertyny Eicbbaum. 6) Obligacya z dnia 16. Lutego 1816. roku i cessya zdnia 6. Lipca 1820. na 150Tal. na rzecz wierzycielki ad 5 wymienionej (na dowód nastąpionego zahipotekowania summ powyższych wykazy hipoteczne pod dniem l!. Września 1820. wydane zostały.) 7) Obligacya zdnia 14. Czerwca 1802. wraz z eądownem przyznaniem Wilhelma Ferdynanda Naukę zdnia U. Grudnia 1818. cessyą zdnia 6.Lipca 1820. i wykazem hipotecznym z dnia 11. Września 1820. roku na 196 Tal. z summy pod Nrem 2. zahipotykowanej na rzecz Fryderyki Albertyny zamężnej Eichbaum8) Obligacya zdnia 1. Marca 1816. roku 'na 96 O T al. 8' Igr. i cessyą z dnia 7. S tycznia 1819 roku na 480 Tal. 4dgr. wraz z wykazem hipotecznym z dnia ir. Września 1820. roku na rzecz Karola Naukę i cessyą z-dnia 16. Lutego i8i o - roku, również na 480 Tal. 4 dgr, i atestem hipotecznym z d.

11. Września 18ro. roku także na rzecfc Karola Naukę, które celem wymazania dó akt hipotecznych złożone zostały i przy pogorzeniu tutejszego lo» kału sądowego zaginęły, niniejszem końcem amortyzacyi i wymazania publicznie obwieszczają się, W skutku tego wzywamy wszystkich, którzy do summ jak wyżej intabulowanych i wystawionych na nie dokumentów, pretensye jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub listowni mają, aby w terminie do podania onychże na d z i e ń 6. Maj a i 8 3 L godzinę 10. zrana wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników na których im tutejszych Komrnissarzy sprawiedliwości Mallowa i Wrońskiego proponujemy, w izbie naszej sądowej przed delegowanym Sędzia, Piesken stanęli, pretensye swoje podal, i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne im w tej mierze milczenie nakazanern będzie, dokumenta zaś wspomnione, zaj umorzone ogłoszone zostaną. Międzyrzecz dnia 12. Października 1830.

Królewsko - Pruski SAd Ziemiański,

W Karnie pod Wolsztynem jest do sprzeda * nia aoo maciorek poprawnych, tudzież 120 baanów wielką częścią po maciorkach i baranach Xiecia Lichnowskiego. Barany się odznaczają przez cienkość i nabitość. Ceny zastosowane do teraźniejszych czasów; mogą być widziane do 1. Czerwca r. b. Dozór gospodarski ma zlecenie sprzedawać w niebytności właści» cielą.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.02.28 Nr49 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry