ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

7. Uminski! oben stehet De" Kanw treu und gut, Und W!'ł' vorubpr gehet, Zieht feiel'lich den Hut.

RUnd we]1Il lloch hUlldet't (;es!';lpl' Die Stange l'ichten auf: So hel'zlich g'russt noch Keiner Den leel'pn Hut clal'auf.

D r. A n d r z e j \V o j t k o w s k i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry