A U K C Y A.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.04.21 Nr94

Czas czytania: ok. 2 min.

W śro dę dnia 35. K w i e t ni a i dni naetępnych sprzedawanym być ma w hotelu Saskim przy Wrocławskiej ulicy w godzinach przedpołudniowych od godziny 9. do 1. znaczny skład towarów, drogą aukcyi. Skład ten obejmuje: A. Z białej nowej porcelany Król. rękodziełni W Berlinie płaskie i głębokie talerze, okrągłe i podługowato-okrągłe półmiski, okrągłe i podługowato-okrągłe wazy, wa- Ostatnią nadsyłkę świeżych minogo w, p« zoniki do sosów, sałaty i komputów, tale- i sgr., otrzymał Józef Verderber. rze do wetów, imbryczki do kawy i herbaty, garnuszki do mleka i filiżanki w rozmaitych formach. Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów B. Francuzkie porcelanowe filiżanki z dewizami i złotym brzegiem. i pieniędzy. C. Angielskie, ślufowane szklanki do wina, Papiera- Gotowiwody , wina szampańskiego i reńskiego Dnia iT. Kwietnia i832. mi zną Z najprzedniejszego brzmiącego szkła,zwanego Flint, JD. Czeskie kryształowe dzbanki szklane, puhary, wazoniki do owoców i cukru, sólniczki do oprawienia w srebro i t. d. E. Toalety z błękitnego angielskiego fajansu, doniczki do kwiatów zewnątrz wyzłacane, kubki do kwiatów z gustowne mi ozdobami i inne ważne artykuły. Wszystkie przedmioty może prześwietna publiczność w dniu przed aukcyą od 11. do irtej Poznań, dnia 20. Kwietnia 1832. godziny, a w dniach aukcyi zrana od g. do 9. Papierami. Gotowizn*,. Ud sta. godziny oglądać. Kurs oblifiów ID. Poznania 96" - 4 Po nastąpionem przybiciu oddanie lub za- Ceny miana towarów niema miejsca.

cessorów śp.Kadzcy Sądu Ziemiańskiego Malinowskiego pod Nr. 373. na ulicy Dominikańskiej położonej, aukcyą mebli, pościeli, szatów i księg odbędę. Poznań, dnia 9. Kwietnia 1832Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, S u 11 i n g e r.

Sprzedaż owiec.

W Wieńcu pod Mogilnem są i w tym roku do sprzedania, 100 maciorek do chowu zdatnych, 100 skopów które dla ich wieku i szczególnie pięknej wełny jeszcze rok lub dwa lata trzymane być mogą, niemniej znaczna ilość baranów cytaków i jarlaków. - Gromada jest zupełnie zdrowa, gatunek wełny bardzo piękny, może być do 15. Maja w wełnie obejrzana, a odebranie zakupionych owiec nastąpi po strzyice wełny. Wieniec pod Mogilnem.

S e y d 1 I t z.

Przedaz koniczyny.

Świeże styryjskie i galicyjskie, czerwone i białe nasienie koniczyny, jako też poślad Idobrego czerwonego i białego nasienia koniczyny, prawdziwą francuzką lucernę, siemię lniane, sporek polny, angielski i francuzki rejgras, trawę tak nazwaną miodową, brzankę, nasienie buraków, oraz wszelkie gatunki ogrodniczych, jarzynhyfQh i kwiatowych nasion, doświadczonego rostkowania, przedaje ,w cenach najumiarkowańszych Karol Fr. Keitsch, w Wrocławiu, przy ulicy StockGasse ] Nr. 1.

Obligi długu państwa .

Obligi bankowe ai do włącznie iii. H. · · · . . - . Zachodnio- Pruskie listy zastawne . ...... Listy zastawne W, Xh;;stwa Poznańskiego, Wschodnio-Pruskie . . , bzląskie » . . . >po 94po 931

97f 99

105*zboża na Pruską ffilarg w Poznaniu. Dnia 16. Kwietnia lH32.

Tal. igr. fen. do Tal.

% 2 1 10 I 1 5 I 25 1

1 waggigr. Um 5 17 7

Pszenica.

Zyto . . .

Jęczmień Owies . . .

6

Groch . . .

Ziemiaki . .

Siana cetnar a 110 ff.. Słomy kopa a 1200 ff. · Masła garniec 12 15

I 15 14 17 I 10 1 85

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.04.21 Nr94 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry