GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.08.30 Nr202

Czas czytania: ok. 2 min.

Wielkiego I

TA

Xiestwa OZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Wannowski.

J&202. - W Cwartek dnia 30. Sierpnia 1832.

Wiadolllości krajowe.

Z Berlina, dnia 36. Sierpnia.

N. Król raczył dowódzcy 13. brygady piechoty Generał-Majorowi Schroa Je nsee, dać order Orla Czerwonego 2. Ici. s liściem clębowem. N. Król raczył Dyrektorowi ceł w służbie Xi<;cia Anhalt - K6lhen, Tajnemu Badzcy skarbowemu B e b r, dać order Orła Czerwonego 3. ki. N. Pan raczył kupca H. Dupont w Calais mianować swoim Wicekonsulem tamie. P r z y b y ł t u : J. O . Xiążę A l b r e c h t M e c k l e n b u r g - S c h we r i n, z Ludwigslust.

R.il.il1l.il.il1l.il.ilUllJl/VWt

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

Z Warszawy, dnia 24. Sierpnia.

Przez postanowienia z dnia 17. b. m. Bada Administracyjna mianowała: P P. Wojciecha Sosnowskiego, Sędzią Pokoju powiatu Łukowskiego; J ozefa Dąbrowskiego, zastępcę Sędziego Prezydującego Sądu policyi poprawczej wydziału Zamojskiego, Sędzią Prezydqjącyra Sądu policyi poprawczej wydziału

Lubelskiego; Leona Szczytyńskiego, Podprokuratora Sądu policyi poprawczej wydziału Bialskiego, Sędzią Prezydująeyrn Sądu policyi poprawczej wydziału Zamojskiego; Gracyana Stobieckiego, zastępcę Podsędka Sądu Pokoju ptu Garwoiińskiego, Podeędkiem Sądu Pokoju ptu Siedleckiego; Tomasza Juliana Gosiewskiego, Inkwirenia Sądu policyi poprawczej obw. Siedleckiego', zastępcą Podsędka Sądu Pokoju pIu Garwoiińskiego. Gazety zagraniczne i Tygodnik Petersburski doniosły: "Deputacya złożona z Hrab. Ostrowskiego, Generałów Dwernickiego i Sierawskiego, i Deputowanego Ledócho* 'wskiego, przedstawiała Had/je Ministrów francuzkich prośbę podpisaną przez 64 bawiących w Paryżu Polaków, o niewysłanie do Algieru ich ziomków przywiezionych z Gdańska; lecz Rada Ministrów odpowiedziała im przez pośrednictwo Ministra marynarki Admirała, Rygni, ii postanowienie rządu względem przeznaczonych do Algieru Polaków jest niezmienne ." Niemcy.

Z F r e i b u r g a, dnia 16. Sierpnia.

Deputowanych za wolnością obsuwających lusteioa, Hoffmana i Gerbla, niedawno temu podróiujących przez gorny Baden, przyjmowano wszędzie z uniesieniem radości. Od L6rrach zacząwszy aż do Constauz, na całym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.08.30 Nr202 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry