KRONIKA MIASTA POZNANIAnia dać, to dlaczegożby nie mieli grać PolaC'y? - Regencja do tego zdania się przychylała, nigdy jednak nie zmuszała entreprellerki do rezygnowania z przysługujących jej praw. Nie milczał też Zerboni. Zwyczajem swoim nadał całej sprawie lekki ton ironji, gdy się zapytywał ministra, dlaczego się zabrania wystawiać operę, której głównym tematem jest odrzucenie przez pewną wieśniaczkę ręki konkurenta, dlatego, że jest cudzoziemeem. "Cały utwór... tak jest niewinny, że nawet warszawska cenzura nie zahrania go wystawiać". Nie odrazu jednak potem :-;prawa ucichła. I\:amptz, zastpca Sehuckmanna, nie zadowolił się tłumaczeniami regencji i Zerhonicgo, zwłaszcza, że wykrył no\\'e "nadużycie" polskich aktorów, które polegało na tem, że nic podano na czas zmiany, zaszłej w kierownictwie zespołu 0), Zamiast bowiem dotychczasowych kierowników, Osińskiego lub Bogusławskiego, wysłano tym razem Bonawenturę Rudlicza, głośnego i cenionego aktora, władzom atoli nie dość widocznie znanego. Nie chciały też one z początku udzielić mu koncesji, powątpiewając, czy potrafi zespół swój utrzymać w karności i porządku. Później na skutek usilnych starań ustąpiono, tylko "Krakowiaków" wystawiać zakazano 10).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Przedstawienia rozpoczęły się 21 czerwca. Było ich 16 11 ).

Sztuki przeważały obce; z polskich jedynie "Ludgarda", "A]zyra" Osińskiego, "Bolesław Śmiały" Hoffmanna i kilka komedyj Dmuszewskiego jak "Barbara Zapolska", "Litwin -Podlesiak i \Varszawianin" oraz najlepsza z nich "Szkoda \Vą.

sów". \Vidocznie bardziej narodowych zabraniała gra.ć cenzura. Puhliczność popierała przedstawienia. Powodzenie musiało hyć nawet znaczne, skoro odkupioll.o jeszcze od Leutnerowej za 450 tal. koncesję na przypadające jej przedstawienia. iestety był to już ostatni pobyt teatru warszawskiego. Oprócz Teatru Narodowego także inne teatry tu przyjeżdżały; nie wszystkie wszakże otrzymywały koncesję. W r. 1819

") A, P. p, - i\, x, P. XXI c 3, v. II. p, Schuck. lIS/3. 24.

''') .\, p, I', - A, X, p, XXI c ;'1. y II. p, Schuck. do reg.

11) Lauheł'l - op, ciL tl', HJ2.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry