OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.04 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Przy nastąpionem losowaniu obligacyów miasta Poznania na dniu dzisiejszym, wyciagnione zostały następujące nutnera, jako to: Nr, 1374. na 100 Tal.

s 1411. - 25 s * 1324. 100 · s 1211. - 25 * * 435 100 * * 573- - 50 * s 1088- - 100 * * 908. - 25 « e i32f. - 100 s s 473. 100 * s 1 4 1 2, 25« s 965. 25 * 1318. 100 * ą 118 9 . 25 s 679- 50 * 3g8- 100 s Właściciele wymienionych obligacyi wzywaja, się niniejszem, aby wyszłe kwoty od dnia 5. do 13. b. m. w kassie umorzeń długów miejskich na ratuszu podczas godzin służbowych odebrali, w przeciwnym razie kapitał nieodebrany pozostanie w asserwacyi tejże kassy ber prowiayi do 5, Lipca 1833« Oraz uwiadomiatny, że 1) prowizyą za kupon N o, 16. w tym samym czasie zapłacona i 8) nowe kupony na 4 lata udzielone będą, do czego jednakowoż oryginalna obligacya produkowaną być musi. Poznań, dnia 2. Stycznia 1833Kommissya do umorzenia długów miejskich. pAl'TEN rAbTYBH AST ACYJN Y. Młyn wodny w Sołaczu pod Poznaniem pod liczbą 2. leżący, Janowi Bogdanowskiemu młynarzowi należący, i podług taxy sądowej na Talarów 5979 sgr. 0.7, a po odciągnięciu ciążących nań podatków z prowizyą po 5 na kapitał obrachowanych, na Tal. 2706 sgr. 27 wraz z naleźącemi do n;ego budynkami mieszk ilnemi i gospodarskiemi jako też z 3f włokami roli miary.magdeburąskiąj, oceniony; ma być publicznie najwięcej dającemu, na wniosek wiei ta gotową, · /f:,.

Civ 1

I h o, do pc.'sisdania 1 aanadaiei

godziną przedpołudniową wyznaczonych, 2 których ostatni peremtorycznym jest, w Izbie na> szej dla stron, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Hebdmann stawili i licyta swoje oddali. Przybicie nastąpi na rzecz najwięcej dającego, jeżeli przeszkody prawne wyjątku niedozwolą. Taxe i warunki kupna codziennie w Regi» strattirze naszej przejrzeć można. Poznań, dnia 2. Lipca 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Między kupcem Szymonem Grun bau ra z Swarzędza i Panną Amalią Guhrauer z Leszna podług protokułu sądowego z dnia 10. Grudnia r. b. wspólność majątku w przyszłćm ich małżeństwie wyłączoną została, Poznań, dnia 10. Grudnia 1S32Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Prześwietnej Publiczności mam honor ni« niejs'em donieść, iż nauka w obwieszczonych, przez wydane egzemplarze, robotach już z da. 1. m. b. u mnie się zaczęła. Ponieważ w mieście tut f jeżem tylko krótki czas zabawię, upraszam tedy szanowne damy, któreby mnie swojem zaufaniem zaszczycać raczyły, aby się jak najwcześniej u mnie zgłosiły. Mieszkam w hotelu de London przy Wodnej ulicy Nr. 175. Schwedereka, z domu La h rsse n.

Zdatny ekonom, gospodyni, ogrodnik i włodarz, mogą być umieszczeni w Golęcinie pod Poznaniem.

N ową nadsyłkę przedniego kawiaru astrakańskiego, odebrał F. W. Graetz.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnża 31. Grudnża 1832. Papiera - Gotowi - mi zną . ;--> .

i l e n, \ w. XU- m lU i *05J Is:I UJ. M * * «.!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.04 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry