DZIENNIK EUROPY z miesiąca Stycznia 1832- roftu. (Z Dzień. Powsz. WartzJ Dnia 2. Śmierć sławnego uczonego niemieckiego, Tajnego Radzcy Sianu Niebulir, w Bonn. Dnia 4. Rozporządzenie Króla Jmci Pruskiego, co do poddanych pruskich, którzy roku 1831. w byłem wojaku polakiem służyli. Dnia 8» Odpowiedź konferencyi Londyńskiej na notę podaną prze« pełnomocników holenderskich w dniu 4, Grudnia 1831- t. Dnia 9. Trzynastu Parów francuzkieh podaje się do dymiasyt. Dnia Ił. Uroczysty wjazd Króla Belgijskiego do Gent. Doia 18. Proklamacya rządu hanowerskiego, rozwięzująca zgromadzenie Sianów, i nakazująca nowe wybory. - Isba 1 Parów fraucuzka przyjmuje ustawę proskrypcyjną. Dnia 14. Francuzka Izba Deputowanych uchwalą Jislę cywilną Królewską. W Izbie reprezentantów belgijskich odczytany został protokół konferencyi, odkładający raiyfikacyą 24 artykułów na dzień 31. Stycznia. Dnia 16. Kongres Irlandczyków pod prezydencyą Pana O'Connell względem polepszenia stanu kraju tego. Dnia 17. Dwór bawiący w Holyrood każe bić zoacrną ilość pieniędzy, z popiersiem Henryka V. Dnia 18. Roesya ratyfikuje traktat z dn. 15, Listopada 1831. z niektóremi zastrzeżeniami. Dnia 19. Smierćsławnegochemika Peschier w Genewie, oraz hiszpańskiego Ministra spraw zagranicznych Salmon. Dnia SD. Śmierć sławnego prawnika, Tajnego Radzcy Nadwornego Gliick w Erlandze. Dnia 33. Aresztowanie naczelników sekty Saint Simon w Paryżu.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.30 Nr25

Czas czytania: ok. 3 min.

Dnia 24. Dom Pedro odjeżdża z Paryża do floty swojej przy wyspie Belle iele stojącej. Dnia 25. Lista cywilna Króla Belgijskiego ustanawia się na 1,300,000 al. rtńe. Doia 27. Bedakcya nowego kodexu cywilnego dla liawaryi powierzoną zostaje Radzcy Tajnemu Leonard.

Dnia 28. śmierć Generała Belliard, Posłafrancuskiego w Bruxelli. - Wojsko austriackie wkracza do Bolonii. Dnia sg. Hrabia Alcudia zostaje Ministrem spraw zagranicznych w Hiszpanii. Dnia 30. Sir H. Parnell angielski Minister wojny, występuje z Ministeryum. Dnia 3t. Anglia, Francya i Belgia ratyfikują traktat zawarty w 54. protokule konferencyi londyńskie) z d. 11. Stycznia. n j B W T E Ś--ZC Z li NIE. Sukcessorowie pastora Bogumiła Dienegott Frost, j akolo: i) Katarzyna z Heików owdowiała Frost, 2) J ulianna Karolina, 1 3) Emilia Florentyna, > Rodzeństwo Frost, 4) Augusta Julianna, j niniejszem się wzywają, aby w depozycie naszym w massie pupilamej Frosta się znajdujące 178 Tal. 14 sgr. 3 fen. w przeciągu 4 tygodni zażądali albowiem w razie przeciwnym i gdyby się nadal o odebranie tych pieniędzy niezgłoszono , takowe z kassy depozytalriej do ogólnej kassy instytutu wdów urzędników wydziału sprawiedliwości oddane będą. Wschowa, dnia 14. Stycznia 1833.

Król. Pruski Sad Ziemiańs b i.

Ob W Ifc&ZCZEJNiIE.

W depozycie naszym znajdują się należące do pozostałości znikłego, a teraz! wyrokiem prawomocnym za nieżyjącego uznanego B o - gumiła Schaursch z Kargo wy, Tal. 30, sbrgr. 25 fen. 4. Nieznajomych sukcessorów rzeczonego Bogumiła Schaursch wzywamy niniejszem, aby się w ciągu 4dl niedziel u nas zgłosili, legitymacy ą swą załatwili i pieniądze odebrali, gd,Yż w razie przeciwnym takowe do kassy wdow urzędników sądownictwa przesiane zostaną. Wolsztyn, dnia 6- Stycznia 1833.

Królewsko-Pruski Sad Pokoj u.

W Karnie pod Wolsztynem, jest do sprzedania i20 baranów rassy czystej, tudzież 180 macior. Owce te mogą być codziennie widziane do dnia 15. Maja r. b. Znaczny zapas prawdziwych pozłacanych lisztwbronzowych na ramy do obrazów, jako też prawdziwe damaszkowane leodyjskie flinty, w cenach bardzo umiarkowanych poleca B e er Mendel przy starym rynku pod Nr. 8- w domu P. bankiera C. B. Kaskti, obok Królewskie; apteki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.30 Nr25 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry